کیسه زباله سه رول سایز بزرگ

کیسه زباله سه رول سایز بزرگ

تعداد در کارتن

۱۲ عدد

توضیحات

سه رول در یک جعبه، ۳۰ عدد کیسه زباله
پرفراژ دار و ضحیم
هرگز چکه نمی کند
این محصول دارای مواد اکسازیست تخریب پذیر بوده که پس از گذشت سه سال جذب طبیعت می گردد.

اسکرول به بالا