کیسه زباله سه رول متوسط

کیسه زباله سه رول متوسط

تعداد در کارتن

۱۲ عدد

توضیحات

سه رول در یک جعبه، ۳۰ عدد کیسه زباله
پرفراژ دار و ضحیم
هرگز چکه نمی کند
این محصول دارای مواد اکسازیست تخریب پذیر بوده که پس از گذشت سه سال جذب طبیعت می گردد

اسکرول به بالا